Fixed telephone: 0371-61178930

Mobile phone: Mr. Hong 13838591064 / Ms. Zhao 18339220829

Fax Number: 0371-61178930

E-mail: Immobiliareshiye@163.com

Nongye Road, Jinshui District, Zhengzhou City